Ιατρικά Μηχανήματα & Συσκευές

  1. findGR
  2. »
  3. Ιατρικά Μηχανήματα & Συσκευές
Η Eltecho Παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε Βιοϊατρικούς & Γενικούς Εταιρικούς & Εργοστασιακούς Ηλεκτρονικούς Εξοπλισμούς Η/Υ Περιφερειακά & Υπηρεσίες Μελέτης & Ανάπτυξης Τεχνολογικών Εφαρμογών [...]
Address:
Θιέλπης Λευκίας 2, Μυτιλήνη, ΛΕΣΒΟΥ 81132
Phone: 2251306788
Scroll to Top